พระสงฆ์เป็นรัฐมนตรีอุปสมบท

พระสงฆ์เป็นรัฐมนตรีอุปสมบท

คารม พรหมอุทิศ หวังและฝันว่าวันหนึ่งจะเรียนจบปริญญาตรีและประกอบอาชีพเกษตรกร เขาวางแผนที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่นานหลังเลิกเรียนมัธยมปลาย เขาตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องไปเชียงใหม่เพื่อไล่ตามความใฝ่ฝัน ขณะเตรียมเดินทางเขาประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้ จึงตัดสินใจเรียนโรงเรียนใกล้บ้านในจังหวัดสระบุรีแทน วิทยาลัยมิชชันซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในมวกเหล็ก สระบุรี เป็นวิทยาลัยที่ใกล้ที่สุดกับที่เขาอาศัยอยู่ เขาจึงตัดสินใจลองดู

คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ

 และคารมก็ไม่มีข้อยกเว้น เขาถูกสอนตั้งแต่อายุยังน้อยว่าเขาต้องรับผิดชอบกรรมของเขาแต่เพียงผู้เดียวและสามารถกำหนดการเดินทางที่จะนำเขาเข้าใกล้หรือห่างไกลจากนิพพาน จึงมุ่งปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยการทำพิธีกรรม การให้ทาน พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เรียนพระสูตร รับพระเครื่อง และอื่นๆ 

ขณะอยู่ที่วิทยาลัยมิชชัน คารมสังเกตว่าผู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยยอมรับชุดของความจริงที่แยกจากกัน ซึ่งแตกต่างจากที่เขาเชื่ออย่างสิ้นเชิง เขาตกใจมากที่อยู่ในชุมชนคริสเตียน! เขาคิดว่าบางทีเขาอาจลงทะเบียนเรียนผิดโรงเรียน อย่างไรก็ตามครูและนักเรียนก็น่ารัก ต้อนรับ และยอมรับ ‘ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่รักและห่วงใยกัน แม้ว่าคนๆ นั้นจะไม่ใช่ชาวพุทธก็ตาม’ คารมคิด คริสเตียนที่อาศัยอยู่ในวิทยาเขตวิทยาลัยมิชชั่นแสดงให้เขาเห็นว่าเป็นไปได้ 

เนื่องจากคารอมพักอยู่ในหอพัก เขาพบว่าตัวเองลงทะเบียนเรียนในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้พบกับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าผู้สร้างผู้สร้างจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ด้วยความรัก นอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้ว่าเราสามารถสื่อสารกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานได้ตลอดเวลา มันแตกต่างจากความเชื่อทางพุทธศาสนาของเขามาก

คารมยังเชื่อในวัฏจักรที่เกิดซ้ำ มีชีวิต ตาย และเกิดใหม่ 

ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่และชีวิตนิรันดร์ เขาแบ่งปันคำสอนใหม่นี้กับครูสอนศาสนาพุทธจากโรงเรียนที่เขาเคยเรียนมาก่อน ครูท้าทายเขาว่า “ถ้าคุณรู้จักศาสนาพุทธมากกว่านี้ ผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะไม่เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์!” คารมไว้ใจครูสอนศาสนาของเขาและเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดี ตั้งแต่นั้นมา เขาเลิกคิดถึงพระเจ้าองค์นี้ที่ชาวคริสต์เชื่อ และเลิกอยู่หอพักเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากเพื่อนคริสเตียนของเขา

เพื่อตอกย้ำความศรัทธาในพระพุทธศาสนา คารมตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุและมุ่งมั่นที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

วันหนึ่ง คารมได้รับเชิญจากอาจารย์และเพื่อนๆ จากวิทยาลัยมิชชั่นให้เข้าร่วมการประชุมในค่ายประกาศ ที่นั่นความโหยหาพระเจ้าพลุ่งพล่านขึ้นอีกครั้ง และมันรุนแรงมากเสียจนเขาตัดสินใจใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐาน วันสะบาโต มีชายชราคนหนึ่งให้คำพยานที่ทรงพลังเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาและวิธีที่เขาดิ้นรนเพื่อที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซู เขากล่าวว่าเขาควรจะยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขามานานแล้ว เมื่อเขายังเป็นหนุ่มและไม่ต้องรอให้แก่ คารมคิดว่า ‘ทำไมต้องรอให้แก่ก่อนถึงจะติดตามพระเยซู?!’ เขาตัดสินใจรับบัพติศมาก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมิชชัน

ในปี พ.ศ. 2543 คารมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านธุรกิจจากวิทยาลัยมิชชั่น ในปี 2003 เขาได้รับปริญญาโทด้านเทววิทยาที่ Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS) และในปี 2015 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยแพร่พระกิตติคุณของโบสถ์ Seventh-day Adventist ปัจจุบัน ศิษยาภิบาลคารมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Thailand Adventist Mission (TAM)

Credit : สล็อตเว็บตรง